Unha nova ameaza para as nosas augas costeiras dende o Corredor Marítimo de Fisterra

Sentinaso Fisterra

A IMO (Organización Marítima Internacional), organismo das Nación Unidas responsable da seguridade e protección da navegación e da prevención da contaminación do mar polos buques, co obxectivo de descarbonizar o transporte marítimo, aprobou no 2016 mediante unha enmenda ao Anexo VI do Convenio Marpol, unha normativa con entrada en vigor o 1º de xaneiro do […]